Alustati uue perioodi LEADER projektitoetuste väljamaksmist

06.10.2016

2014-2020 perioodi LEADER projektitaotluste vastuvõttu algas käesoleva aasta märtsis. Tänaseks on esimene LEADER toetuse maksmise käskkiri läinud PRIAs juba ka kooskõlastusele.

LEADER tegevusgruppid on käesoleval aastal edastanud heakskiidetuid projektitaotlusi PRIAle rohkem kui 640 korral. Kokku edastati tegevusgruppide poolt PRIAle 1387 projektitaotlejate taotlust. Esimesed projektitoetuste määramise otsused said PRIA poolt taotlejatele tehtud käesoleva aasta juunis. Tänase seisuga (06.10.16) on paarkümmend LEADER toetuse saajat ka juba projektitegevustega alustanud ning ka esimesed projekti maksetaotlused on tegevust alustanud taotlejate poolt PRIAle ka esitatud. 

Esimene LEADER toetuse maksmise käskkiri on läinud ka juba kooskõlastusringile ja selleks on LEADER taotleja Põlvamaalt. Projekti tegevuseks on löökvasara soetamine, toetusega veidi üle 2000 euro. Täpsem ifo LEADER toetuste maksmise koht leiate PRIA kodulehelt. 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
555 373 60