Revisjonikomisjon

Eesti Leader Liidu revisjonikomisjon kontrollib liidu organite poolt vastuvõetud otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist ning dokumentide koostamist ja säilitamist. Revisjonikomisjoni liige ei ole liidu juhatuse liige ega liidu raamatupidaja. Revisjonikomisjon valitakse kuni kolmeks aastaks. 

Üldkoosoleku otsusega 11.02.2022 valiti järgnevaks kolmeks aastaks Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmeteks:
1. Riina Trumm – Lõuna Järvamaa Koostöökogu
2. Liis Moor – Kodukant Läänemaa
3. Andra Liibek – Raplamaa Partnerluskogu kuni 14.02.2024
3. Margit Merila – Pärnu Lahe Partnerluskogu alates 14.02.2024

Aastatel 2020 – 2021 olid Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmed:
1. Riina Trumm – Lõuna Järvamaa Koostöökogu
2. Kaja Karlson – Kodukant Läänemaa
3. Iris Haiba – Raplamaa Partnerluskogu

Aastatel 2017 – 2020 olid Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmed:
Riina Trumm – Lõuna Järvamaa Koostöökogu
Kerli Lambing – Lääne-Harju Koostöökogu
Jaak Vitsur – Raplamaa Partnerluskogu

Aastatel 2014 – 2017 olid Eesti Leader Liidu revisjonikomisjoni liikmed:
Tiina Ivask, Valgamaa Partnerluskogu
Anneli Roosalu, Mulgimaa Arenduskoda (Taandas end aprill 2016.a.)
Rafael Milerman, Lääne-Harju Koostöökogu