Visioon ja missioon

Eesti Leader Liidu eesmärk on ühendada LEADER tegevusrühmi ja kaitsta LEADER tegevusrühmade huve ning toetada LEADER tegevusrühmade tasakaalustatud teadmispõhist arengut.

Meie visioon:

Eesti Leader Liit on LEADER tegevusrühmi koondav ühing, mis esindab rahvusvahelisi arendusorganisatsioone, kes tegutsevad kogukondade ühendajana, regionaalpoliitika toetajana ja maaelu hoidjana.

Meie missioon:

Eesti Leader Liit on sotsiaalpartner õigusloomes, kompetentne liikmete arendaja ja LEADER põhimõtete eest seisja maaelu arendamisel.

Eesti Leader Liit tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel ning järgime oma tegevuses vabaühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid.