Rahvusvahelised koostööprojektid

EC4RURAL — LIFE programme
Fostering local engagement for Clean Energy Transition in Rural Areas through Energy Communities
(Taastuvenergiale ülemineku edendamine maapiirkondade energiakogukondades)
Juhtpartner: Vigo ülikool (Hispaania)
2023-2027


Lõppenud rahvusvahelised projektid:

EPLD — European project for local democracy in Serbia, France and Estonia (Euroopa demokraatia Serbias, Prantsusmaal ja Eestis)
Erasmus+ mobiilsusprojekt
Juhtpartner: Leader France (Prantsusmaa)
2022-2023

VET4Change
Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt
Juhtpartner: MFR võrgustik (Prantsusmaa)
2020-2023

SHERPA
Horisont 2020 teadusprojekt
Juhtpartner: ECORYS
2019-2023

ESPRIT
Erasmus+ strateegilise partnerluse projekt
Juhtpartner: Leader France (Prantsusmaa)
2019-2021

ACCESS’R
Accessibility of services to the population in rural areas
Juhtpartner: Leader France (Prantsusmaa)
2018-2021

“IRIS” projekt – Noored tegutsema!