ELARD

— Euroopa LEADER ühendus maaelu arenguks

ELARD on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis on loodud selleks, et maapiirkondade elukvaliteeti parandada ja säilitada sealne elanikond läbi jätkusuutliku ja integreeritud kohaliku arengu, põhinedes LEADER-lähenemisele.

Eesti Leader Liit on ELARD-i liige. Eesti esindaja ELARDis on Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets, kes oli aastatel 2016. ja 2017 ELARD president ja 2018-2019 ELARD asepresident.

www.elard.eu

ELARDI asepresidendi 2018. aasta tegevuste ülevaade

Põgus tagasivaade Eesti presidentuuri aastatele ning ettevaade Eesti asepresidentuuri aastatele ELARDis