Liikmed

Põhikirja järgi  on Eesti Leader Liidu liikmed Leader tegevusgrupid, kes soovivad arendada Eesti Leader Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.

Eesti Leader Liidu liikmed:

 1. Arenduskoda (LAG Development Center)
 2. Hiidlaste Koostöökogu (LAG Hiiumaa Cooperation Network)
 3. Ida-Harju Koostöökoda (LAG East-Harju Partnership)
 4. Järva Arengu Partnerid (LAG Järva Development Partners)
 5. Jõgevamaa Koostöökoda (LAG Jõgevamaa Cooperation Chamber)
 6. Kirderanniku Koostöökogu (LAG North-East Coast Partnership)
 7. Kodukant Läänemaa (LAG Kodukant Läänemaa)
 8. Lõuna-Järvamaa Koostöökogu (LAG South-Järvamaa Partnership)
 9. Lääne-Harju Koostöökogu (LAG Western-Harju Partnership)
 10. Nelja Valla Kogu (LAG Nelja Valla Kogu)
 11. PAIK (LAG Pandivere Development and Incubation Centre) 
 12. Põhja-Harju Koostöökogu (LAG North-Harju Partnership)
 13. Põlvamaa Partnerluskogu (LAG Põlva County Partnership Board)
 14. Pärnu Lahe Partnerluskogu (LAG Pärnu Bay Partnership) 
 15. Raplamaa Partnerluskogu (LAG Raplamaa Partnership Registered Association)
 16. Piiriveere Liider (LAG Borderlands Leader)
 17. Saarte Koostöökogu (LAG West- Estonian Islands Partnership)
 18. Tartumaa Arendusselts (LAG Tartu Rural Development Association)
 19. Valgamaa Partnerluskogu (LAG Valga County Partnership)
 20. Virumaa Koostöökogu (LAG Viru Region Cooperation Council)
 21. Võrtsjärve Ühendus (LAG Võrtsjärve Association)
 22. Võrumaa Partnerluskogu (LAG Võrumaa Partnership Assembly)