EESC arvamus maa- ja linnapiirkondade terviklikust arengust

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC) kiitis 2021. a. 21. oktoobri istungil 220 poolthäälega heaks omaalgatusliku arvamuse „Maa- ja linnapiirkondade kestliku arengu terviklik strateegia“.

Arvamuse formuleerimise protsess algas kevadel ja kulmineerus 18. juunil toimunud EESC ja Euroopa parlamendi ühise nõupidamisega, kus otsiti häid praktikaid ja ettepanekuid, kuidas kaasa aidata maa- ja linnapiirkondade koostöö edendamisele. Komitee rõhutab, et on hädavajalik tegutseda kohe ja viia ellu paradigma muutus, et näidata koostöö lisaväärtust ning edendada vastastikust austust ja mõistmist kõigi kodanike hüvanguks.

Viidatakse ka sellele, et kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas LEADER ja kohalikud rakkerühmad, peaksid arendama kohalikke maapiirkondade ja linnade partnerlusi, et luua majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid võimalusi ning edendada vastastikuse sõltuvuse paremat mõistmist.

Arvamuse eestikeelne terviktekst