Brüsselis toimus ELARD LEADER/CLLD seminar ja ELARD liikmete koosolek

02.06.2017

31. mai 2017.a toimus Brüsselis ELARDi LEADER/CLLD teemaline seminar: "Role of bottom-up approach renewing ESI Funds for 2021-2027".

Seminari peamine teema oli maaelu arengu poliitika uuendamine järgmiseks programmperioodiks (2021-2027). Paneeldiskussioon keskendus kohaliku tasandi kaasatuse ja alt-üles lähenemise tugevdamisele.

Seminaril osales peaaegu 65 osalejat 22 riigist: kohalikud tegevusgrupid ja nende võrgustikud üle Euroopa, Euroopa parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmed ning erinevate partnerorganisatsioonide esindajad. Täpsem programm ja esinejate ettekanded on kättesaadavad siit. 

31. mai õhtul toimus ka ELARDi liikmete koosolek, kus osales 18 inimest. Koosolekul anti ülevaade ELARDi 2017. aasta tegevustest ja käimasolevatest projektidest. Liikmed andsid lühidalt LEADER meetme olukorrast ja rakendamisest nende riikides. Lisaks arutati ka uue ELARDi presidendi ja juhatuse valimist, mis leiab aset ELARDi üldkoosolekul novembris 2017.a.

Pildistanud: Piret Leskova

Täiendav informatsioon: 

Kristiina Tammets 
Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks president 
Eesti Leader Liit  
Tel: +372 5340 9873 
e-mail: kristiina.tammets@elard.eu