CLLD 2020+/multifondide töörühma koosolek

19.02.2019

19. veebruaril Tartus

Tartumaa Arendusseltsi ruumides toimus CLLD-multifondide töörühma järjekordne koosolek.

Päevakavas:

 1. Piirkondlike seminaride kokkuvõtted – sisend edasiseks tegevuseks kohalikul ja siseriiklikul tasandil;
 2. Kohtumised ministeeriumides ning Riigikogu komisjonidega, fraktsioonidega – ülevaade toimunud kohtumistest ja planeeritavad kohtumised;
 3. Info kõnelustest uue programmperioodi kohta Euroopa tasandil ja teistes liikmesriikides;
 4. Töögrupi tegevuste kavandamine.

Multifondid/CLLD 2020+ töörühm on üks Eesti Leader Liidu töörühmadest, mille ülesandeks on anda sisend EL järgmise programmperioodi LEADER / kogukonna juhitud kohaliku arengu ettevalmistamiseks.

Koosolekul osalejad: Ave Bremse (Maaeluvõrgustik), Toomas Armulik (Kalanduse teabekeskus), Olavi Petron (Maaeluministeerium), Endla Mitt (Piirivere Liider), Kristiina Tammets (Tartumaa Arendusselts), Valdek Haugas (Eesti Leader Liit), Taavi Kurvits (Maaeluministeerium), Mercedes Merimaa (Pärnu Lahe Partnerluskogu),  Ede Teinbas (Lääne-Harju Koostöökogu), üle interneti Triin Kallas (Eesti Leader Liit), Ester Valdvee (Maaeluvõrgustik), Terje Aus (Saarte Koostöökogu).

Peamised tulemused:

 • Oluline on edasine teavitamine. Tegevusgrupid peavad viima teemat oma KOVide volikogudesse, omavalitsusliitudesse, Leader Liit jätkab kohtumisi ministeeriumide ja partneritega. Tuleb olla kohal erinevate uue perioodi dokumentide ettevalmistamisel igal tasandil

 • Korraldatakse veel kaks piirkondlikku arutelupäeva: Tartus-Jõgeval (Kristiina) ja Pärnu/Lääne/Mulgimaal (Mercedes)

 • Edasiste arutelude fookus, sõnum, mida kommunikeerime – mida saab LEADER meetodil ära teha. Kaardistada ära partnerite vajadused, pakkuda välja lahendused.

 • Multifondide asemel rääkida LEADER meetodi laiendamisest Sotsiaal- ja Regionaalfondile

 • Nn multifondide rakendamise eesmärk Eestis ei ole maa- ja kalaliidri ühendamine, vaid Sotsiaalfondi ja Regionaalfondi vahendite toomine kohalikule tasandile

 • Prioriteet on kalandusvõrgustikule selle sõnumi viimine ja kahe võrgustiku ühise meele saavutamine. Toomas kutsub kokku kalandusvõrgustiku ja kutsub Olavi sinna rääkima

 • MeM ootab Leader Liidult ettepanekuid uue perioodi struktuuri kohta – maapiirkonna mõiste, tegevusgruppide suurus jne

 • Ministeerium (Taavi) saadab tegevusgruppidele oma ajakava

 • Tegevusgrupid peavad alustama arutelusid uue perioodi piirkondade määramiseks, 2019 lõpuks võiks tegevusgrupid olema teada.


Töörühma järgmised kohtumised on vajaduspõhised, aga kindlasti toimub veel üks sel kevadel, võimalusel ühildada LEADER infopäevaga 21-22. mail.

Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevijuht

 

info@leaderliit.eu