CLLD/multifondide töörühma koosolek

28.06.2018

28. juunil 2018 Tartus

Multifondide laiendatud töörühm koguneb seekord Tartumaa Arendusseltsi kontoris.

Kohtumise päevakavas:

1. Ülevaade vahepeal toimunust;

2. Euroopa Komisjoni ettepanek erinevate fondide ühissätete osas perioodiks 2021-2027, LEADER/CLLD roll ja võimalused lähtudes ettepanekust (lisatud ühissätete ettepanek eesti keeles);

3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkuleppe tööversiooni tutvustamine;

4. Info vahetamine ja muud olulised küsimused.

Koosoleku protokoll 

Täiendav info:

Kristiina Tammets

Vice-president of ELARD

E-mail: kristiina.tammets@elard.eu