CLLD/multifondide töörühma koosolek

14.05.2018

Töörühm sai taas kokku 14. mail Maaeluministeeriumi saalis.

Kohtumise päevakavas:

1. Ülevaade CLLD arengutest ja kohtumiste hetkeseis sotsiaalpartnerite ja riigiasutustega (kohtumiste ajakava lisatud);

2. Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arutelu (materjal lisatud);

3. Sotsiaalpartnerite ühiste kavatsuste kokkulepe perioodi 2021-2027 raamistiku kujundamiseks – esmane arutelu;

4. 17.05 toimuva CLLD seminari arutelu ja lahtiste küsimuste otsustamine ;

5. Muu oluline info.

Lisainfo CLLD kohta.

Täiendav info:
Kristiina Tammets
Vice-president of ELARD
E-mail: kristiina.tammets@elard.eu