CLLD põhimõtete tutvustus ministeeriumiametnikele

08.11.2019

8. novembril 2019 Rahandusministeeriumis

Ministeeriumite ühishoonesse kogunesid ametnikud, kelle ülesandeks on EL toetusfondide administreerimine ja uue eelarveperioodi kavandamine. Kohtumise eesmärk oli saada ülevaade LEADER meetme senise rakendamise kogemustest, et hinnata võimalusi kogukonnameetodi (CLLD – kogukonna juhitud kohaliku arengu) kasutamiseks sotsiaal- ja regionaalarengufondi toetuste puhul.

Osalesid:

  • Keskkonnaministeeriumist Andrus Pirso, Kati-Liis Kensap, Mihkel Krusberg, Marika Lillemets, Kadri Möller, Eleri Pulk
  • Kultuuriministeeriumist Piret Hartman 
  • Rahandusministeeriumist Priidu Ristkok, Tea Treufeldt, Andres Heldring, Natalja Zinovjeva, Triin Tomingas, Kaire Luht
  • Siseministeeirumist Marten Lauri
  • Sotsiaalministeeriumist Ragne Hoff, Vivia Aunapuu-Lents, Triin Raag, Brit Rammul
  • Riigikantseleist Anni Lehari
  • Maaeluministeeriumist Kai Kalmann, Taavi Kurvits
  • Eesti Leader Liidust Valdek Haugas, Rafael Milerman, Ede Teinbas

Kolmetunnine koosolek algas Taavi Kurvitsa ettekandega LEADERi rakendamisest Maaeluministeeriumi vaates, seejärel tutvustasid Ede ja Rafael LEADER tegevusgrupi tööd Lääne-Harju Koostöökogu näitel, millele järgnes arutelu võimalikest tulevikustsenaariumidest.

 

Täiendav info: 

Valdek Haugas

Eesti Leader Liit

juhatuse esimees

info@leaderliit.eu