Eesti Leader Liidu juhatus koguneb koosolekuks

13.10.2017

16.10.2017.a. kogunevad Eesti Leader Liidu juhatuse liikmed Mäos, Järvamaal, et arutada päevakorralisi teemasid.

Koosoleku päevakorras on järgmised teemad:

  1. Eesti Leader Liidu ja Eesti Külaliikumine Kodukant koostöökohad
  2. Eesti Leader Liidu 2018. aasta  tegevuskava ja eelarve arutelu
  3. Üldkoosoleku kokku kutsumine
  4. Protsesside töörühma töökoosoleku kokkuvõte
  5. Kiri EMSLile – PRIA poolt MTÜdele 60% rakendamise seisukoha saamiseks (Hiidlaste koostöökogu ettepanek) 
  6. ELARD presidentuuri toetamisest KTGde poolt
  7. Jooksvad küsimused

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht
info@leaderliit.eu