Eesti Leader Liidu kaudu jõuab Eesti Leader-kogemus Horvaatiasse

21.09.2015

Sel sügisel nõustab Eesti Leader Liidu ekspertgrupp Horvaatia Põllumajandusministeeriumi. Projekti tulemusena valmib Horvaatia Leader tegevusgruppidele strateegiate koostamise juhend ning seire- ja hindamissoovitused Horvaatia Põllumajandusministeeriumile.

Suvel osaleti Horvaatia Põllumajandusministeeriumi poolt korraldatud hankes ning pakuti välja Eesti kogemusel põhinev lähenemine Horvaatiale vajalike dokumentide koostamiseks. Eesti Leader Liidu poolt koostatud pakkumus osutus edukaks ning septembris asus konsultantide meeskond tööle. Juhendi koostamise põhieksperdid on Kadri Tillemann (Lääne-Harju Koostöökogu/OÜ Vesterra) ja Kristiina Timmo (Tartumaa Arendusselts), Eesti Maaeluministeeriumist osaleb ekspertgrupis Kristine Hindriks ning lisaks on ekspertgrupi meeskonna liige ka Pedro Brosei, kellel on pikaajaline kogemuse Euroopa Komisjoni töös.

Töö teostamiseks käidi tutvumas olukorraga kohapeal. Eelmisel nädalal käisid Kadri Tillemann ja Kristiina Timmo esimesel tutvumisvisiidil, kohtuti nii ministeeriumiga kui ka Horvaatia võrgustikuorganisatsiooni ning kahe tegevusgrupi esindajatega. Hetkel on käimas elektrooniline küsitlus Horvaatia tegevusgruppide seas ning juhendi mustandi ettevalmistus. Kogu töö saab valmis oktoobri teises pooles, mil konsultantide meeskond esitleb Zagrebis toimuval seminaril oma töö tulemusi nii tellijatele kui ka Horvaatia Leader tegevusgruppidele.

Eelolev programmperiood on Horvaatias esimene täiemahuline LEADER-meetme rakendamise periood. Varem on mõned Horvaatia tegevusgrupid küll IPARD rahadega piirkonna strateegiaid koostanud ja ettevalmistustegevusi teinud, kuid taotlusvoorude avamise ja korraldamise kogemusi veel ei omata. Horvaatia Leader tegevusgruppide peamiseks väljakutseks  on Leader alusdokumentidega kooskõlas piirkonnale vajalike meetmete koostamine. 

 Foto (LAG Gorski Kotar"): Kadri Tillemann ja Kristiina Timmo (paremal) kohtuvad Horvaatia vanima tegevusgrupi "Gorski Kotar" esindajatega. Tegevusgrupp asutati 2009. aastal.

Ülevaate Horvaatia projekti hetkeseisust andis:
Kaderi Tillemann