Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt

10.03.2015

09.03.15 toimus Järvamaal, Viisu külas Leader tegevusgruppide kohtumine. Foorumile olid kogunenud tegevusgruppide tegevjuhid ja juhatuse esimehed, et pidada plaani edasiste tegevuste osas.

Eesti Leader Liitu kuulub 26-st tegevusgrupist hetkel 13 tegevusgruppi. Koosolekul kerkis päevakorrale teema seni veel ametlikult mitteliitunud tegevusgruppide astumine Eesti Leader Liidu liikmeks. Konsensuslikult tehti otsus, et Leader meetme kvaliteetsema rakendamise ja siseriikliku tulemusrikkama koostöö huvides hoitakse kokku ning seni veel mitteliitunud tegevusgrupid algatavad liikmeks astumise protsessi ka oma tegevusgrupis. Seati eesmärgiks, et käesoleva aasta suveks on Eesti Leader Liidu liikmeks astumise algatamine viidud tegevusgruppide üldkoosolekute ette.

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht