Eesti Leader Liidu pöördumine maaeluministeeriumile

02.03.2017

Pöördumine erisuse taotlemisks LEADER tegevusgrupi juhatuse liikmete valimise tähtaja osas seoses haldusreformi ja kohalike omavalitsuste valimistega 2017. aastal.

Käesoleval aastal võib tekkida olukordi, kus LEADER tegevusgruppides kohalike omavalitsuste esindajana juhatusse valitavad liikmed ei pruugi pärast kohalike omavalitsuste volikogu valimisi enam esindusõigust omada.

Tulenevalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §69 lõike 5 nõudest, peavad LEADER tegevusgrupid tagama, et üks kolmandik juhatuse liikmetest vahetub põhikirjas ettenähtud juhatuse ametiaja möödumisel. LEADER tegevusgrupid, kellel on 2017. aastal korralised juhatuse liikmete valimised, satuvad olukorda, kus vastvalitud kohalike omavalitsuste esindaja ei pruugi mõne kuu möödudes oma piirkonna kohalike omavalitsuste esindajana enam esindusõigust omada. 

Seoses sellega palub Eesti Leader Liit maaeluministeeriumil võimaldada LEADER tegevusgruppidel korraliste juhatuse valimistega teha käesoleval aastal erand ning lubada korraldada juhatuse liikmete valimised pärast kohaliku omavalitsuste volikogu valimisi 15.10.2017.a. 

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht