Eesti Leader Liidu pöördumine MAK 2014-2020 mitmekesistamise meetme osas

06.03.2015

01.03.15 algatati e-õiguses MAK 2014-2020 meetme "Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus“ määruse eelnõu kooskõlastamine.

Eelnõude infosüsteemis EIS kooskõlastamisel olnud Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse määruse eelnõu kooskõlastamise tähtaeg oli 06.03.2015. Lisaks oli meetme taotlusvoor kavas ministeeriumil avada vahemikus 30.03-06.04. Selleks, et ettevõtjatel jääks piisavalt aega toetuse tingimustega tutvumiseks ning

projektide läbi mõtlemiseks ja ettevalmistamiseks, ning et ministeerium jõuaks omalt poolt võtta aegsasti vastu taotlusvooru toimumisaega puudutavad otsused ning sellest ka sektorit teavitada, ühines ka Eesti Leader Liit EVEA seisukohaga taotlusvooru edasilükkamise osas. Loe Eesti Leader Liidu poolt ministeeriumile saadetud pöördumist.

Sissekande koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht