Eesti Leader Liiduga on liitunud taas kaks Leader tegevusgruppi

18.06.2015

Käesoleva aasta märtsis algatatud protsess, kus kõik Leader tegevusgrupid koonduvad Eesti Leader Liidu alla, on käimas täie hooga.

Eesti Leader liiduga liitus veel kaks tegevusgruppi, Raplamaa Partnerluskogu ja Jõgevamaa Koostöökogu. 

Eesti Leader Liit on Leader tegevusgruppe ühendav mittetulundusühing, mis on loodud vabatahtlikkuse alusel, et kaitsta Leader tegevusgruppide huve (oleme asutatud 19.03.12).

 Eesti Leader Liidu tegutsemise põhisuunad:

  • Kaitsta oma liikmete huve riiklikes, ühiskondlikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides;
  • Tõsta ja hoida Leader lähenemise ja Leader tegevusgruppide üldist mainet;
  • Koondada tegevusgruppide seisukohti ja arvamusi;
  • Koguda ja koordineerida tegevusgruppide vahelise info ja kogemuste vahetamist;
  • Pidada erinevate osapoolte vahel läbirääkimisi tegevusgruppide huve arvestades;
  • Tegevusgruppide vajadusest ja Leader põhimõtetest lähtuvalt lahendada probleemseid olukordi;
  • Luua paremad tingimused ja võimalused Leader tegevusgruppidele Leader meetme kvaliteetsemaks rakendamiseks;
  • Edendada ja arendada Leader tegevuspiirkondi, kaasates erinevaid koostööpartnereid ja võrgustikke; 
  • Tegutsetakse seaduse nõudmistest kaugemale ulatuvalt, panus ühiskonna huvide täideviimiseks.

Eesti Leader Liidu liikmed on Leader tegevusgrupid, kes soovivad arendada Eesti Leader Liidu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Eesti Leader Liidu liikmed.

Tere tulemast uutele liikmetele!

 

Piret Leskova

Eesti Leader Liit

Tegevjuht