Eesti Leader Liit osaleb Leader strateegiate hindamises

16.11.2015

03.11.2015 saatis Maaeluminister Eesti Leader Liidule kutse osaleda LEADER strateegiate hindamise komisjonis.

Eesti Leader Liidule saadetud kutses palub minister nimetada liidu esindaja LEADER strateegiate hindamiseks moodustavasse komisjoni, järgides haldusmenetluse seaduse §10 lõike 1 nõudeid.

Strateegia nõuetele vastavust kontrollivad Maaeluministeerium ja PRIA ning strateegiate hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavust hindab komisjon hindamiskriteeriumite alusel.

06.-12.11.2015 toimus Leader tegevusgruppide toetuse taotluste vastuvõtt. Taotluste vastuvõtu lõppedes saadetakse komisjoni liikmetele strateegiad arvamuse kujundamiseks, misjärel toimub hindamiskomisjoni istung. Enne istungit teevad strateegiatest ülevaate eksperdid, kes on hinnanud strateegiaid hindamiskriteeriumite alusel.

16.11.2015 nimetas Eesti Leader Liidu juhatus Leader stareteegiate hindamiskomisjoni liikmena liidu tegevjuhi, Piret Leskova (Vastavalt liidu üldkoosoleku otsusele teeb siseriikliku esindamise osas esindaja määramise otsuse liidu juhatus).

Infot vahendas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit