Eesti Leader Liit soovib head uut aastat!

01.01.2015

Aasta 2015 tõotab tulla Leader rahvale põnev, võimaluste- ja teguderohke. Alanud on uus aastakäik ja algamas on uus Leader toetuste programmiperiood.  Kui vaadata saabuvasse aastasse ja programmiperioodi, siis mida soovida? On tõenäoline, et  Euroopa Liidu struktuurvahendite programmiperiood 2014-2020 on viimane rahastusperiood, mil Eesti saab sellises mahus välisabi. Võib ka nii öelda, et meile on antud veel vaid ühekordne võimalus Eesti maaelu arengus olulisi muudatusi teha…… Vaatame korraks ka tagasi, Eesti maaelu arengu aruandes on öeldud:
"Iga riigi olulisemaid väärtusi on inimesed, nendest sõltub uute väärtuste loomine ja riigi areng tervikuna. Seetõttu on väga oluline maainimeste elukeskkond, nende soovid ja võimalused ning tingimused, mis tagavad rahulolu." 
Oleme uue algava aasta ja programmiperioodi lävel, ning on väga tähtis keskenduda kõige olulisemale – inimesele….maainimesele, sest temast sõltub uute väärtuste loomine ja Eesti riigi areng tervikuna.
Kui kanname endas mõtteviisi, et kogukondade majanduslik heaolu põhineb toetustel, siis kogukondade sotsiaalne võrgustik ja turvatunne on näiline ning tagajärjed võivad olla laastavad. Kandkem endas uuel aastal ja uuel programmiperioodil mõtteviisi, et kogukondade majanduslik heaolu põhineb inimestel – väärtustagem senisest veel enam maainimesi ja nende tahet elada maal! Jõudu selle mõtteviisi kandmisel ning rõõmu saavutatavatest tulemustest! 

Head uut aastat!

                

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht