Eesti maaelu arengukava aastani 2020 sai täna Euroopa Komisjoni heakskiidu

13.02.2015

Lisaks põllumajanduse ja toidutööstuse konkurentsivõime tõstmisele annab olulise panuse Eesti maaelu arengukava ka maapiirkondade ettevõtluse ja kohaliku algatuse arendamisse.

Eesti jätkab edukat Leader lähenemise rakendamist ka uuel programmperioodil. 99% Eesti maapiikondadest on hõlmatud kohalike tegevusgruppide arengu strateegiatega ning umbes 9% (90 milljonit eurot) Eesti Maaelu arengukava eelarvest suunatakse uuel programmperioodil maaelu arendamisse.

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 on Euroopa Maaelu Arengukava Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga.

Pressiteade Eesti maaelu arengukava 2014-2020 kinnitamise kohta Põllumajandusministeeriumi kodulehel. 

Siin on sul võimalus tutvuda ka Euroopa Komisjoni teatega ning Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teabelehega Euroopa Komisjoni kodulehel.

 

Info edastas

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht