Eesti toidu teemaline kohtumine Leaderi ja Põllumajandusministeeriumi vahel

13.11.2014

12. novembril 2014.a. osalesid Eesti Leader Liidu ja Leader Foorumi esindajad Põllumajandusministeeriumis Eesti toidu teemalisel kohtumisel. Ühiselt arutleti Põllumajandusministeeriumi koostatava arengukava "Eesti toit" ning võimalike tegevuste üle Eesti Toidu tutvustamise teemadel.

Kavas on 2015. aastal kuulutada september kohaliku toidu kuuks, mille raames kutsub ministeerium üles oma toidu teemalisi üritusi planeerima juba praegu septembrikuusse.

Ühtlasi on plaanis korralada järgmise aasta septembris mitmeid toidu teemalisi koolitusi ning teha teavitustööd kohaliku toidu teemal üle Eesti. Soov on aktiveerida ka maapiikondi oma kogukondades korraldama toiduvalmistamise teemalisi töötubasid. 

Algavaks Euroopa Liidu programmperioodiks on aga plaanid suuremad. Kavas on kuulutada välja igal aastal mingis Eesti piirkonnas toiduaasta, kus siis vastava piirkonna toit oleks tervel aastal suurema tähelepanu all.

Eesti Leader Liit ja Leader Foorum olid Põllumajandusministeeriumi poolse algatusega väga nõus ja igati valmis kaasa lööma. 

Kohalik toit on uuel programmperioodil ka üks Leader spetsiifilistest eesmärkidest.

Põllumajandusministeeriumi poolt loodava  arengukava "Eesti toit" tööversiooniga on võimalik tutvuda siit

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht
+372 555 373 60