EL ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni I istung

21.06.2019

21. juunil Maaeluministeeriumis

ÜPP Eesti strateegiakava 2021–2027 ettevalmistav juhtkomisjon alustas tööd 2019. a juunis.

Komisjoni ülesanded:

  • kujundada Eesti seisukohad Euroopa liidu ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu toetuste andmist reguleerivate õigusaktide kohta;
  • koordineerida ÜPP strateegiakava koostamist, teha ettepanekuid ja kujundada seisukoht ÜPP strateegiakava kohta enne kava esitamist Vabariigi Valitsusele.

Juhtkomisjonis esindab Eest Leader Liitu juhatuse esimees Valdek Haugas. Esimesel istungil osales asendusliikmena tegevjuht Triin Kallas.

Päevakava:

13.00 – 13.10 Sissejuhatus ja päevakava tutvustus – Illar Lemetti
13.10 
– 13.30 Juhtkomisjoni töökorra tutvustus – Vivia Aunapuu-Lents
13.30 
– 14.00 ÜPP strateegiakava ülesehitus ja võimalused – Ove Põder
14.00 – 15.50 Ülevaade ÜPP strateegiakava SWOTanalüüsi ning vajaduste kindlaksmääramise hetkeseisust – Kristel Maidre, Katrin Rannik, Olavi Petron

Kõik istungi materjalid on leitavad: https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa- liidu-uhise-pollumajanduspoliitika-strateegiakava-2021-2027-0

 

Meie jaoks oli olulisim maaettevõtluse peatükiga seoses tekkinud arutelu.

Madis Reinup (MES) tegi ettepaneku lõpetada maaettevõtluse mõiste kasutamise. "See on ettevõtlus maapiirkonnas, mis on tavaline ettevõtlus. See on fundamentaalne küsimus."

Temaga nõustus Magnus Urb Rahandusministeeriumist, kes ütles, et struktuurivahendite kontekstis räägitakse ettevõtlusest tervikuna või mingis piirkonnas, võiksime võtta ühtse lähenemise.

Roomet Sõrmus tõi esile, et dokumendis on toodud käibekapitali probleem, aga probleem on juurdepääs igasugusele kapitalile. Siin tuleb välja multifondide teema, millistest fondidest infrastruktuuri ja teisi probleeme lahendame hakatakse.

Magnus Urb vastas: "Vajadused on suuresti universaalsed mitte Maaeluministeeriumi spetsiifilised. Ministeeriumid peavad tegema koostööd. Kui oleme jõudnud täpsema plaanini, mis on läbiv rahastamisvajadus ja võimalused ja oleme jõudnud sekkumisteni, siis on ka struktuurivahenditest finantseerimine võimalik. Võib-olla rohkem kui käesoleval perioodil. Multifondide osas on Rahandusministeerium avatud. Enne peaksime rääkima sisu selgeks ja siis rakendamise võimalustest, et kuidas ja kelle kaudu. Siin on hästi oluline teiste sisuministeeriumide roll, näiteks Sotsiaalministeeriumi või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi."

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu