ELARD koosolek Jänedal

16.05.2017

16. mail 2017.a toimus ELARD koosolek Jänedal.

Koosolek algas kell 10:30. Koosoleku teemaks oli 2017. aasta novembris korraldatava ELARDi presidentuuri lõpuüritus.

Koosolekul käsitleti põgusalt ka 31. mai Brüsseli üritust  puudutavaid korralduslikke tegevusi. 

Koosoleku peateemaks oli 22.-23. november 2017.a. plaanitatava Eesti ELARD presidentuuri lõpetava seminari korraldus. Sügisese rahviusvahelise seminari toimumiskohaks on kavandatud Laulasmaa SPA, osalejaid on planeeritud kuni 70 inimest. Osalema oodatakse nii ELARD liikmeid üle Euroopa, Eesti Leader tegevusgruppe, kui ka partnereid, nii Eestist kui ka Euroopast.

Koosolekul koostati esmane päevakava ja pandi paika üritusega kaasnevad kulud ning vastutajad. 

Koosolekul osalesid koostööpartnerid Maaeluministeeriumist, Maamajanduse Infokeskusest, ELARDist ja Eesti Leader Liidust. 

Järgmine ELARD ürituste teemaline koosolek toimub 14.06.2017.a. Jänedal.

Varasem kohtumine 07.04.17.a.

Varasem kohtumine 07.03.17.a.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu