ELARD viis oma liikmete seas läbi CLLD multifondide uuringu

05.12.2017

Uuringu eesmärk oli selgitada erinevate Euroopa Liidu rahastamisfondide lisandväärtust kohalike arengustrateegiate rakendamisel. Uuriti ka CLLD multifondide rakendamisega kaasnevaid kitsaskohti.

ELARD sai vastused 10 riigist, kes kasutavad lisaks Põllumajandusfondile ka teisi Euroopa Liidu Struktuurifonde kohalike arengustrateegiate rakendamiseks.

ELARDi liikmetel paluti vastata lühikesele veebiküsimustikule, mis hõlmas järgmist:

  1. CLLD multifondide rakendamise peamised kitsaskohad;
  2. ERDFi, ESFi ja EMFFi (Regionaalarengufond, Sotsiaalfond, Kalandusfond) toetuste lisaväärtus kohalike arengustrateegiate rakendamiseks aastatel 2014-2020.
  3. Milliseid projekte on nüüd võimalik rahastada tänu erinevate fondide toetusele? Millised on peamised valdkonnad, mida need projektid toetavad?
  4. Milline lisaväärtus tekib erinevate fondide koostoimes?
  5. Näited ERDFi, ESFi ja EMFFi projektidest, mida rakendatakse kohalike arengustrateegiate kaudu.

Tutvu uuringu tulemustega, kokkuvõte uuringu tulemustest on inglise keelne: "ELARD short survey on CLLD multi-funds implementation"

 

Lisateave:

Triin Lääne
ELARDi koordinaator 

****************
ELARD Aisbl