ELARDi üldkoosolekul langetati eelolevate aastate osas olulisi otsuseid

07.12.2017

22.–24. novembril toimus Laulasmaa Spaas ELARD (European LEADER Association for Rural Development) seminar ja 15. üldkoosolek. Ürituse peaeesmärk oli teha kokkuvõte Eesti presidentuurist, langetada otsus ELARDi lähiaastaid puudutavate seisukohtade osas ning valida uus president, asepresidendid ja nõukogu aastateks 2018–2019.

 

ELARD on rahvusvaheline mittetulundusühing, mis asutati eesmärgiga tagada tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng maapiirkondades. Euroopa LEADER ühendus liidab enam kui 2000 kohalikku tegevusrühma 24 riigist (Austria, Bulgaaria, Tšehhi, Horvaatia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi).Laulasmaal toimunud üldkoosolekul kinnitas ELARD oma CLLDga (Community-Led Local Development ehk kogukonna juhitud kohalik areng) seotud seisukohad aastateks 20212027. ELARD toetab CLLD kohustuslikku rakendamist kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides sõltumata nende territooriumi tüübist (linn, maapiirkond, rannikuala). Oluline on saavutada lihtsus kogu ELi tasandil ühtse reeglistikuga CLLD regulatsiooni rakendamise ja CLLD Fondi abil, kuhu tuleks riiklikul tasandil panustada vähemalt 15% iga ESI fondi (Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi) eelarvest.Valimiste tulemusena saab ELARDi uueks presidendiks perioodil 20182019 Maria João Botelho Portugalist (Portugali LAGide Föderatsiooni Minha Terra president). Uuteks asepresidentideks saavad ametiaega lõpetav president Kristiina Tammets Eestist ja Marion Eckardt Rootsist.Pildil ELARDi uus president (keskel) ja uued asepresidendid (vasakul ja paremal) aastateks 2018-2019.Üldkoosoleku käigus valiti ka nõukogu. Lisaks presidendile ja asepresidentidele kuuluvad seitsmeliikmelisse nõukokku veel Maria José Murciano (Hispaania), Kirsten Birke Lund (Taani), Hartmut Berndt (Saksamaa) ja Radim Sršen (Tšehhi). 

Pildil uued ELARDi nõukogu liikmed.

 

ELARD tervitas rõõmuga ka uusi liikmeid Itaaliast, Bulgaariast ja Rumeeniast. Saksamaa sai täieõiguslikuks liikmeks pärast aastast piiratud õigusega liikme perioodi. 

 

ELARD üldkoosolek ja nõukogu koosolek Laulasmaal (24.11.2017.a.)

ELARD usub, et 26-aastase ajalooga LEADER-meetodi järeltulijana mängib CLLD olulist rolli integreeritud kohalikus arengus just oma põhimõtete tõttu: alt-üles lähenemine, valdkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad, avaliku ja erasektori partnerlus, uuendused, integreeritud ja mitme sektori põhine lähenemine, võrgustike loomine ja koostöö, aga ka detsentraliseeritud haldamine.

Vaata ka lisaks ELARD üldkoosolekul koostatud dokumenti: "Position of European LEADER  Association for Rural Development Renewing LEADER/CLLD for 2021-2027 programming period."

Lisateave:

Triin Lääne
ELARDi koordinaator

****************
ELARD Aisbl