ELL juhatus kogunes 17. mail

17.05.2019

Pärnumaal

Eesti Leader Liidu juhatuse koosoleku päevakorras oli:

  • Eelmise juhatuse koosoleku ja üldkoosoleku otsuste täitmine.
  • Ülevaade toimunud kohtumistest ja lähetustest.
  • Tegevusgruppide ruumimustri küsitluse ja arutelu kokkuvõte.
  • Leader tulevikuarutelude lähtekohad infopäevaks 21.05.
  • ACCESS’R projekti hetkeseis.
  • Töörühmade koostöötamise hea tava.
 
Täiendav info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu