ELL juhatuse koosolek

04.01.2023

Juhatus koguneb aasta esimesele kohtumisele 11. jaanuaril kell 11 Tartus.

Päevakord:

1. Uudised, hetkeseis, eelmiste otsuste täitmine

2. MEM kohtumine 25.01 – arutelu vajavad teemad

3. 2023 tegevuskava ja eelarve

4. Esindaja määramine ÜPP võrgustiku assamblee koosseisu

5. ELL tunnustuste statuut

6. Kogukondliku sidetaristu rajamise toetuse tingimused ja kord

Koosoleku protokoll

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu