ELL õigusloome töörühm pidas detsembris kaks koosolekut

30.12.2020

11. ja 29. detsember 2020

Eesti Leader Liit kogus detsembris kõikidelt tegevusgruppidelt arvamusi ja täiendusi Maaeluministeeriumi poolt ette valmistatud LEADER määruse muutmisettepanekute kohta. Töörühm kogunes ettepanekuid arutama Zoomis 11. ja 29. detsembril.

Esimesel koosolekul keskenduti ohukohtadega seoses  käesoleval perioodil toimunud KOVide liikumistega tegevusgruppide piirkondade vahel. Lepiti kokku ettepanek, et KTG tegevuspiirkonnaks on strateegiaga kinnitatud tegevuspiirkond, mis jääb muutumatuks ka olukorras, kus tegevuspiirkonnas paiknev omavalitsus lõpetab liikmelisuse antud tegevusgrupis.

29. detsembri koosolekul vaadati läbi laekunud parandusettepanekud ning valmis meie ettepanekute täpsustatud sõnastuses koond.

Täname aktiivse osalemise eest — meie tagasiside jõudis ministeeriumisse 30. detsembril.

Lähem info:
Tiiu Rüütle
töörühma juht
partnerluskogu@polvamaa.ee