ELLi kommunikatsioonitöörühm koguneb Imaveres

28.11.2017

30.11.2017.a toimub Imaveres, Eesti Piimandusmuuseumi ruumides Eesti Leader Liidu (ELL) kommunikatsioonitöörühma koosolek.

Tullakse kokku, et arutada ja kaardistada väljakutse ehk algatus, mis esitati Eesti Leader Liidu juhatuse poolt. Kommunikatsioonitöörühmale on tehtud ülesandeks koostada algatuse "Maal on edukas elu" – EV100 projekti ideekirjeldus. Kavas on algatada kõiki LEADER tegevusgruppe ühendav koostööprojekt, mida saab siduda EV100 sündmusega. Idee teostamise ja avaldamise formaat ei ole veel kinnitatud. Koostööprojekti ideekavandi tutvustamisega plaanitakse valmis saada nii, et kõik KTG-d saaksid koostööprojekti kuludega arvestada 2019. aasta rakenduskavas ja et 2019. aastal esitatakse projekt PRIAle.    

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader
Liit tegevjuht
info@leaderliit.eu