Energiaprojekti käivitusfaasi vahekokkuvõte

11.12.2023

11. detsembril 2023

EC4RURAL projekti raames oleme koostöös partneritega saavutanud mitmeid olulisi verstaposte ja liikunud edukalt etappides, mis toetavad meie eesmärki maapiirkondade säästva arengu edendamisel.

Oleme välja töötanud küsimustiku, mis on aluseks intervjuudele projektis osalevate omavalitsuste esindajatega. Intervjuude eesmärk on saada põhjalik ülevaade omavalitsuse esindajate piirkondlikest vajadustest, võimalustest ja senistest tegevustest taastuvenergia ja energiaühistute toetamise valdkonnas.

Alanud on intervjuud pilootaladeks olevate valdade vajaduste, ootuste ja võimaluste välja selgitamiseks. Fotol Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, 7. detsember 2023

Projekti ja tegevuste tutvustamiseks on valmimas veebileht, kus saame jagada olulist teavet, tulemusi ning kogukondadega suhelda. Praegu käib intensiivne töö selle kujundamise ja sisu loomisega.

Oleme aktiivselt osalenud erinevatel taastuvenergiaga seotud seminaridel, et omandada uusi teadmisi ja ideid, mis aitavad meil projekti edukalt ellu viia.

Töötame metoodika kallal, kuidas kaasata aktiivselt kogukondi projekti, tagades nende kaasamine ja osalus. Kaasamise tööpaketi — mille juhtpartner on Eesti LEADER Liit — avakoosolek toimub 15. detsembril.

Samuti arendame koolituskava, mis aitab levitada teavet taastuvenergia ja energiaühistute kohta. Partnerite koosolek 4. tööpaketi raames projekti koolitusplaani loomiseks 8. detsember 2023

Peatselt jõuame faasi, kus kutsume üles inimesi, kes soovivad rohkem teada saada taastuvenergiast ja energiühistutest, ning pakume neile võimalusi osaleda meie projektis.

Lähem info:
Rafael Milerman
EC4RURAL projektijuht
+372 5133 891
_____________
LIFE EC4RURAL
Taastuvenergiale ülemineku edendamine maapiirkondade energiakogukondades