Esitatud sai arenguhüppe projekti vahearuanne

15.11.2016

Eesti Leader Liidu projekt, mis sai toetust KÜSK vabaühenduste arenguhüppe 2016 aasta taotlusvoorust, on juba vahearuande esitamise faasis.

Meie projekt „Eduka organisatsiooni alustalaks on ühtne, võimekas meeskond“ on jõudnud juba vahearuande esitamise faasi. Aeg lendab kiirelt ja 15. novembril esitas Eesti Leader Liit juba projekti vahearuande. Loe projekti kohta täpsemalt meie kodulehelt. Tutvu ka järgnevate arengupäevadega. Projekti lõpeb 2017. aasta mais.

Lisainfo:
Piret Leskova
Eesti leader Liit
tegevjuht