Euroopa Komisjoni maaelupakti avalikustamine

17.12.2021

17. detsembril 2021

Euroopa Komisjon avaldas 30. juunil teatise „Maapiirkondade arengu pikaajaline visioon – tugevamad, ühendatud, vastupanuvõimelised ja jõukad ELi maapiirkonnad 2040. aastaks“ (edaspidi visioon). Visiooni eesmärgiks on muuta maapiirkonnad võimekateks, ühendatuks, vastupanuvõimeliseks ja edukateks aastaks 2040. Komisjon koos riiklike, piirkondlike ja kohalike tasandite asutuste ja sidusrühmadega rakendab visioonis välja toodud tegevusi läbi konkreetse tegevuskava. Eestikeelse visiooni ja tegevuskavaga saad tutvuda siin  ning visiooni ametlik lehekülg on SIIN.

Visiooni üheks horisontaalseks väljundiks on ka maaelupakt, kuhu kaasatakse osalejaid Euroopa Liidu, liikmesriikide, piirkondade ja kohaliku omavalitsuse tasandil, et toetada arenguvisiooni eesmärke, tugevdada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust ning reageerida maakogukondade ühistele püüdlustele. Komisjon lihtsustab seda raamistikku olemasolevate võrgustike tegevuse kaudu ning julgustab ideede ja parimate tavade vahetamist kõikidel tasanditel. Maaelupakti kohta saad täpsemat infot siit.

Seoses maaelupakti välja töötamisega kutsub Komisjon kõiki osapooli täitma online vormi, et väljendada oma toetust ühiste eesmärkide saavutamisele ning liituda maaelupakti kogukonnaga, osalemaks maaelupakti arendamise ja rakendamise aruteludes.

Siit leiate vormi, mille kaudu saab toetust avaldada. Olete oodatud oma võrgustikes seda vormi levitama.

Euroopa maaelupakt