Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt küsiti arvamust CLLD rakendamise kasulikkuse ja kitsaskohtade kohta

10.08.2017

Eesti Liider Liit koostöös ELARDiga pidas arvamuse küsimiseks läbirääkimisi alates märtsikuust.

Sel nädalal saatis Eesti Maaeluministeerium välja ekspertarvamuse küsimise CLLD multifondide rakendamise kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele (EESC). 

Arvamuse küsimine läks välja pealkirja all “What kind of advantages the Community-led Local Development multi-funded approach creates for integrated local and rural development”. Täpsemalt küsiti arvamust CLLD rakendamise kasulikkuse ja kitsaskohtade kohta. Loodame, et saame EESC arvamusest hea sisendi ja laiema platvormi edasisteks läbirääkimisteks CLLD multifondide rakendamiseks Eestis. 

CLLD multifondide rakendamisest Eestis 2020+ käsitleti ka eelmisel nädalal Vana-Võidus XII Eesti Külade Maapäeval, kus Maapäeval vastu võetud manifestis on eraldi punktina  CLLD multifondide rakendamine välja toodud. Manifest anti Maapäeva lõputseremoonial üle peaministrile ja maaeluministrile, kes andsid ka lubaduse manifesti ellu viia. Manifest on kättesaadav siit.

Lisainfo:

Piret Leskova 
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu