Euroopas algasid läbirääkimised uueks programmperioodiks 2020+

26.04.2016

Eelmisel nädalal toimus Euroopa Komisjoni ja liikumise European Countryside Movement konverents Brüsselis, millega avati ametlikult läbirääkimised uueks perioodiks 2020+.

Konverentsil osales Kristiina Tammmets. Konverentsil käsitleti LEADER/CLLD rakendamist puudutavaid teemasid. Olulise teemana leidis ka käsitlust regionaalse koostöövõimekuse suurendamine, kus maapiirkond ja linnad ühiselt kogu regiooni arengusse panustavad. "Rural development is regional development." – lausus konverentsil Euroopa Komisjoni esindaja. 

Kristiina Tammetsa sõnul on LEADERi jaoks Euroopa tasandil uue perioodi läbirääkimisteks oluline tähtsus järgmistel dokumentidel – White paper, European Rural Manifesto ja Leader piirkondade ühisdeklaratsioon, mis töötatakse välja Eestis 22.-23. november toimuval ELARD konverentsil.
Kristiina Tammetsa kokkuvõte konverentsil käsitletud teemadest (inglise keelne).Foto: Kristiina Tammets

Uudist vahendas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit