"IRIS" projekti kolmas töötuba toimus Makedoonias

23.02.2017

Eesti Leader Liit osaleb projekti "IRIS" – NOORED TEGUTSEMA! koostööpartnerina. Projekti kolmanda koostöökohtumise vastuvõtjaks olid sellel korral Makedoonia partnerid, Women´s Forum.

Projekti "IRIS" algataja, eestvedaja ja taotleja on MTÜ TABORA, Belgiast. Projekt sai alguse 2016. aasta aprllis ja projekti esimene koostöökohtumine toimus Lätis, teine Bulgaarias ning kolmas kohtumine 20.-24. veebruar 2017.a. Makedoonias. 

Sellekorrase kohtumise ja töötoa teema oli koostööpartnerite kogemuste kaardistamine ning ühiselt pandi kokku projekti lõppedes välja antava raamatu kava. Raamatus on kavas kajastada kõigi partnerite erinevaid häid kogemusi ja näiteid nooret tegevuste ja aktiivsuse suurendamisel läbi erinevate projektide. Raamatus on kavas tuua esile projektipõhise õppe eeliseid ja võimalused noorte arenguvõimaluste tõstmisel. Projekti lõppedes välja antav raamat läheb trükki käesoleva aasta augustikuus. Plaanikohaselt toimub projekti lõpetav kohtumine novembris, Belgias. Viimasel kohtumisel jagatakse ka igale projektipartnerile 20 raamatut, et sihtgrupile jagada. Raamat on inglise keelne. 

Eestis on näiteks LEADER-meetmes 2007-2014 aastal projektitoetust saanud 423 noortega seotud projekti ja neist 220 projekti on olnud seotud noorte projektipõhise õppe või õppimisega. Heade näidetena saame tuua mitmeid maanoorte õpi- ja arenguvõimaluste suurendamisega seotud LEADER projekte, näiteks erinevad laagrite, töö- ja õpitubade ning õppereiside korraldamisega seotud projektid. 

"IRIS" projekti kolmas kohtumine Makedoonias, veebruar 2017.a.

Lisainfo:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
tegevjuht