Jätkuvad kohtumised Maaeluministeeriumi ja PRIAga

30.09.2021

14. ja 21. septembril 2021

Septembris jätkusid Eesti Leader Liidu esindajate kokkusaamised Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna inimestega nii e-kanalites kui lõpuks taas ka silmast-silma. Valdkonnajuhi ülesanded on üle võtnud Liisa Kähr, osakonda juhib endiselt Olavi Petron ja LEADER spetsialistina jätkab Kea Mäesepp. Liidu poolt on kohtumistel osalenud juhatuse liikmed Rafael Milerman ja Silva Anspal ning tegevjuht Triin Kallas.

21.-29. septembril toimus liikmete seas arutelu perioodi 2021-2027 LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise võimalike nõuete ja toetuse taotlemise korra mustandi üle. Ettepanekuid ja küsimusi laekus neljalt tegevusgrupilt ning need on ametnikele edastatud.

Edasine ajakava: 7. detsembril esitab MeM ettevalmistava määruse avalikule koostõlastusringile EISis, minister jõuab allkirjastamiseni eeldatavalt 28. detsembriks 2021. PRIA teeb ettevalmistused ja avab meetme 2 kuu jooksul, nii et taotlusi esitada ja strateegiatega alustada saab loodetavasti märtsist. Väike viivitus võib lisanduda siis, kui ostustakse kasutada lihtsustatud kulumeetodeid ja maksta toetus lump sum’ina (50% ette ja 50% pärast vahearuannet), kuna see uuendus nõuab MAKi muutmist valitsuses. Kuna see ei tohiks protsessi pikendada rohkem kui kuu, arvame, et väike viivitus on seda väärt, et hiljem oleks kõigi elu lihtsam ning kogemus uuel perioodil lump sumi kasutamiseks juba olemas.

Mitmel järjestikusel kolmapäeval on e-koosolekule kogunetud ka multifondide parimate rakendamisviiside leidmiseks koos Maaeluministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, PRIA ja Riigi Tugiteenuste Keskuse esindajatega. Küsimuse all on eelkõige Sotsiaalfondi toetuste haldamine ning aruandluse korraldamine. Lõplikke kokkuleppeid veel ei ole, kuid poolehoidu on kogumas skeem, mis näeks ette Sotsiaalfondi toetuste jagamise nn vihmavarjuprojektidena: RTK jaoks oleks taotlejaks tegevusgrupp. Lisaks tehniliste menetlemise lahenduste leidmisele on enne strateegiate koostamise algust vaja kokku leppida sotsiaalfondi projektide eesmärgid ja täpsem sisu.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu