Juhatuse II koosolek

28.04.2015

Abja Päevakeskuses, Abja-Paluojal, toimus 28.04.15 selle aasta teine juhatuse koosolek.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed  Anneli Ott, Ene Sarapuu, Silva Anspal, Arno Kannike, Tiiu Rüütle ja Koit Kelder ning tegevjuht Piret Leskova.

 

Juhatuse koosolekul oli päevakorrapunktidena arutlusel kolm punkti:

1. Liikmeks astumise avalduste läbivaatamine.

2.  Liikumine Kodukant ja Eesti Leader Liit vahelise hea tahte leppe koostamise  arutelu.

3. Jooksvad küsimused.

     
Lühidalt koosolekust:

      Koosoleku kõige tähtsam punkt oli kolme uue liikme vastuvõtt. Vaata ka liidu kodulehel olevat uudist uute liikmete vastuvõtmise kohta

      Koosoleku teise punktina oli arutlusel Liikumine Kodukant poolt tehtud ettepanek koostada Eesti Leader Liidu ja Liikumine kodukant vahel hea tahte lepe, eesmärgiga alustada koostööd uuel programmiperioodil uuelt ja selgemalt platvormilt. Soovitake, et kirja pandud normide ja väärtuste kogum aitaks selgemate nägemustega uuel perioodil tegutseda ning heade tavade kohaselt tegevusmaastikul toimetada. Kuna hetkel on tegevusgruppidel prioriteetne oma strateegiate esitamine ja rõhk on uue perioodi kvaliteetsel alustamisel ning juhatuse soov oli rohkem kaasata liikmeid sellesse teemasse, siis otsustati, et antud teemaga tegeletakse peale strateegiate ja uue perioodi taotluste esitamist. 

      Jooksvate küsimuste all oli arutlusel  mitu teemat. Üheks teemaks oli Lääne-Harju Koostöökogust Kadri Tillemannilt tulnud ettepanek kohtuda juhatusega ja arutleda Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega seotud teemal. Juhatus võttis pakkumise vastu ja plaanitavalt leitakse ka maikuu jooksul aega kohtumiseks, et teemat pikemalt käsitleda.
 Lisaks arutas juhatus ka liidu eelarve teemat. Vaja on kinnitada 2015. aasta eelarve ja mõelda ka järgmise aasta tegevuste ja eelarve peale. Liikmemaksu tõstmise vajadus on olnud päevakorral alates aasta algusest. Praegusel ajahetkel on õige aeg prognoosida 2016 aasta eelarvet ja võtta arutlusele liikmemaksu suurus. Kuna saabumas on ka majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ja vajadus liikmemaksu suuruse aruteluks, siis peeti ka plaani üldkoosoleku kokku kutsumise osas. Otsustati, et  üldkoosoelku toimumine ühildatakse Jäneda infopäevagadega ja üldkoosolek kutsutakse kokku 26. maiks ja üldkoosolek toimub peale infopäeva Maainfo ruumides. Lepiti kokku ka järgnev juhatuse koosoleku toimumise aeg ja koht. Järgmine juhatuse koosolek toimub 18. mail Paides.

       

      Üldkoosoleku kutse  liikmetele.

 

      Tutvu juhatuse koosoleku protokolliga

      Koosolekul osalenute allkirjaleht

      Käesoleva koosolekuga kinnitati ka kolm uut liiget, hetkel on siis Eesti Leader Liidul 16 liiget, vaata liikmete nimekirja. Liidu avalehel on esitletud ka liikmete logod.

       

      Sissekande koostas
Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht