Kogukondade EV100 taotlusvooru hindamiskoosolek ja tulemused

15.05.2018

Eesti Leader Liidu esindajana osaleb hindamiskomisjoni töös Piret Leskova.

Projektikonkursi korraldas Eesti Külaliikumine Kodukant.

Taotlusvooru esitati 484 taotlust, millest hindamisele läks 457  taotletavas summas ca 1,66 miljonit. Seda on ligi kolm korda rohkem, kui Kodukant oodata julges. Taotlusvooru otsuste edasilükkamise põhjuseks ongi väga suur koormus hindajatele. Hindamiskomisjon  on 7-liikmeline, sellesse kuuluvad Eha Paas – kogukonnaekspert ja vabatahtliku tegevuse arendaja, Agu Laius – Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Piret Leskova – Eesti Leader Liit, Aveli Ainsalu – Siseministeerium, Kristine Hindriks, Maaeluministeerium, Jaan Urvet – rahvakultuuri asjatundja ja Ruhnu vallavanem, Margus Kasterpalu – EV100 juhtrühma liige. Igat projekti loeb ja hindab kolm inimest. Kodukant kaasab lisaks täiendava hindaja, et töö sujuks kiiremini.

Kogukondade EV100 taotlusvooru eelarve on 265 000 eurot. Tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mille on avalikule konkursile suunanud Eesti Vabaerakond.

Projektide elluviimise aeg on 01.01.2018- 31.12.2018.

Toetuse saanud projektide täpsemad kirjeldused leiad siit:

Kogukondade EV100_projektid

 

Lähem info:

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu