Kogukonnateenuse teemaline kohtumine/koosolek Läänemaal

03.03.2015

03.03.15 toimus Eesti Leader Liidu liikmete kohtumine teemal – kogukonnateenuse arendamine Leader meetme toel.

Kohtumine toimus Läänemaal, Altmõisa külalistemajas (www.altmõisa.ee) Täname Kodukant Läänemaad kohtumiskoha leidmisel, oli väga tore, meeldiv ja huvitav paik!

Kohtumise kutse ja päevakava.

Kohtumisel osalesid:
Terje Aus, Sulvi Munk, Koit Kelder – Saarte Koostöökogu
Ene Sarapuu, Lea Lai, Larissa Mandel – Kodukant Läänemaa
Aavo Mägi – Põhja-Harju Koostöökogu
Piret Leskova – Eesti Leader Liit
Skype vahendusel osalesid aruteludes:
Karl Õmblus – Võrtsjärve Ühendus
Aune Lillemets – Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Kohtumise allkirjaleht.

Kohtumise eesmärk oli defineerida kogukonnateenus, arvestades seal juures Leader meetme spetsiifikat. Kohtumisel osalenud liikmed esitasid omapoolse nägemuse ja seisukoha, et mis tema jaoks on kogukonnateenus Leader meetmest lähtuvalt. Toodi välja erinevaid kitsaskohti ja erinevaid tõlgendamise võimalusi. Ühiselt nähti vajadust ühtse definitsiooni määratlemises, et vähendada erinevaid tõlgenusi ja lähenemisi. 

Ühiselt leiti ka, et Leader tegevusgrupid peavad siiski ise määratlema kogukonna või kogukondade vajadused oma strateegias.

Kohtumise lõppedes jõuti ühiselt kokkuleppele kogukonna ja kogukonnateenuse definitsioonis:

  • Kogukonda käsitletakse, kogukonnateenuse ja Leader meetme kontekstis, mitte ainult geograafilise vaid konkreetse kogukonnateenuse spetsiifikast ja ulatusest lähtuvalt.


  • Kogukonnateenus on kogukonna vajaduspõhine paindlik teenus, kus tururegulatsioon ei toimi või teenus ei ole kogukonnas kättesaadav.

Ootame kohtumisel mitteosalenutelt tagasisidet ning arvamusi definitsiooni sõnastuse osas! Palun Teil oma tagasiside saata e-aadressile: info@leaderliit.eu.

Järeltegevusena toimuvad veel arutelusid turutõrke määratlemise üle, kogukonnateenusega seonduvate regulatsioonide ja nõuete üle. Järgnevaid kohtumisi pole me veel paika pannud aga järgmise arutelu saab korraldada ka 09.03.15 Järvamaal kohtudes. Seniks aga palun täita järgnev väike küsimustikk:
Siin on sul võimalus vabas vormis ja sinu nägemusel avaldada arvamust, kuidas määratleda turutõrket .

Lõpptulemusena soovitakse saavutada sisendeid uue Leader määrusesse, mis omakorda võimaldab rakendada tagevusgrupi strateegiat kogukonnateenuse osas kvaliteetsemalt ja tõhusamalt. 

Loe lisaks ka kogukonnateenuse teemalise ühispöördumise kohta, mis on juba varasemalt ministeeriumile esitatud.

 

Kohtumisel osales ja sissekande koostas:

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
Tegevjuht