Kohtumine Harjumaa Omavalitsuste Liidus

04.10.2018

4. oktoobril 2018

Täna kohtusid Eesti Leader Liidu tegevjuht Triin Kallas ja Lääne-Harju Koostöökogu meetmejuht Ede Teinbas Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegedirektor Joel Jesse ning arengunõunik Tiina Beldsinskyga, et arutada kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi ja multofondide rakendamise perspektiive Harjumaal. Oleme veendunud, et CLLD ja multifondide lähenemine aitab kaasa piirkondade tasakaalustatud arengule ja kohaliku tasandi tugevnemisele. Erinevatel piirkondadel (nt Harjumaa või Põlvamaa) on ju erinevad probleemid. Kohalikul tasandil otsuste tegemine aitab probleeme ja arengueeldusi täpsemini adresseerida.

Lepiti kokku, et koostöö omavalitsusliidu ja LEADER tegevusgruppide ning Liiduga edaspidi tiheneb ning jätkatakse tööd regionaalse tasandi tugevdamise nimel.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu