Kohtumine Kodukandi ja Põllumajandus-Kaubanduskojaga

09.01.2019

9. jaanuaril 2019 Tallinnas

Detsembri algul allkirjastasime koos Eesti Külaliikumisega Kodukant ning Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga ühiste kavatsuste kokkuleppe kogukonna juhitud kohaliku arengu meetodi rakendamiseks Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide toel. Nüüd istusime koostööpartneritega ühe laua taha, et kirja panna edasised sammud. Tõdeti, et kolmel organisatsioonil on ühine eesmärk:  maaelu elamisväärseks muutmine.

Osalesid: Vahur Tõnissoo (EPKK), Krista Habakukk (Kodukant), Valdek Haugas ja Triin Kallas (ELL)

Tulemused:
 
Koostööleppe juhtpartner ELL jälgib tegevuskava, kommunikatsioonis saab kasutada EPKK kanaleid. Kõneisikud on Valdek Haugas, Krista Habakukk, Roomet Sõrmus.
ELL kohtub Lemmi Oroga (rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja) ning konsulteerib multifondide tehniliste lahenduste võimalusi.
Koostame 3 slaidi põllumajandusettevõtetele LEADERi tutvustuseks + 3 slaidi multifondide müügiargumentidega — mida see lähenemine Eestile annab?
Kohtume 3 kantsleriga ja seame sihiks nad ühise laua taha tuua.
Korraldame aprillis-mais seminari, kus välisesinejad tutvustavad oma riigi parimate praktikate näiteid.
 
Üritused 2019 kõigi kavadesse:
 
26.-28. juuli Eesti külade Maapäev Räpinas
29. september Maal elamise päev
31. okt -1. nov Eesti põllumajanduse aastanäitus ja lõikuspidu
 
 
Täiendav info: 
 
Triin Kallas
 
Eesti Leader Liit
 
tegevijuht
 
info@leaderliit.eu