Kohtumine Maaeluministeeriumis

18.01.2021

18. jaanuaril 2021

Ministeeriumi ja Leader Liidu järjekordne virtuaalkohtumine toimus 18. jaanuaril. Peamiseks teemaks kujunes üleminekuaastate 2021-22 ajakava ning vajalikud sammud, et võimalikult kiiresti oleks taas võimalik LEADER taotlusvoore korraldada. Selleks vajalikud sammud on järgmised:

  • valitsuse otsus – Eesti maaelu arengukava 2014–2020  7. muudatustepaketi kinnitamine ja Euroopa Komisjonile saatmine
  • maaeluministri käskkiri, millega tehakse LEADER meetme vahendite jaotus 
  • LEADER määruse muudatuste jõustumine
  • piirkondlike strateegiate muutmine tegevusgruppides (eeldatavalt üldkoosolekud mais-juunis 2021)
  • strateegiate ja rakenduskavade kinnitamine PRIA poolt 30 päeva jooksul
  • taotlusvoorud alates septembrist 2021

Veebruaris on plaanis korraldada infoüritus, kus neid uudiseid ja teilt oodatavaid tegevusi lähemalt selgitatakse.

Aasta lõpul kogutud muudatusettepanekud Leader määruse muutmiseks vaatas õigusloome töörühm üle ning need jõudsid Maaeluministeeriumisse 30. detsembril. Esimene tagasiside on, et neid on osaliselt arvesse võetud ning eelnõu tekst on tänaseks jõudnud juristide kätte. Pärast juriidilist ekspertiisi saame viimase versiooni EISi kaudu taas kooskõlastamiseks ning jagame kindlasti ka teiega. Aitäh kõigile, kes on kaasa mõelnud ja ettepanekuid teinud.

Lähem info:

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu