Kohtumine Põllumajandusministeeriumiga, uue perioodi eelarve kujunemise teemal

16.06.2014

Kohtumise eesmärk oli tutvuda LEADER kohalikuks arenguks 2014-2020 eelarve kujunemise alternatiivsete võimalustega ning esitada kohalike tegevusgruppide poolt ettepanekud uue perioodi eelarve kujunemise aluste osas.

Põllumajandusministeeriumile oli eelnevalt saadetud tegevusgruppide ettepanekud.

Kohtumise memo (Memo koostas: Vivia Aunapuu-Lents).

Kohtumine oli tulemusrikas, kuigi arutelud uue perioodi eelarve kujunemise osas jätkuvad. Põllumajandusministeerium ootab tegevusgruppide poolt koondatud ettepanekuid 2007-2013 tulemuslikkuse arvestamise aluste kohta.

Kohtumine ministeeriumiga toimus sõbralikus ja koostööaldis õhkkonnas. 

Koostöö, uuel perioodi LEADER-meetme kvaliteetse rakendamise osas, ministeeriumiga jätkub!

 

Piret Leskova
Eesti Leader Liit
info@leaderliit.eu