Kohtumine Rahandusministeeriumis

05.07.2018

5. juulil 2018

Kohtumisel osalesid rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok ning nõunik Tarmo Kivi, Leader Liitu esindasid juhatuse esimees Valdek Haugas, tegevjuht Triin Kallas ning Rohelise Jõemaa Koostöökogu juhatuse esimees Kalev Kaljuste.

Arutlusel oli LEADER tegevusgruppide kogemus EL programmide elluviimisel Eestis 12 aasta jooksul ning meetodi võimalik laiendamine teiste struktuurifondide rakendamisel maaelu arendamiseks ning koostööks linnapiirkondadega.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu