Kohtumine ministeeriumi ja PRIA kolleegidega

15.11.2023

15. novembril 2023

15. novembril toimus regulaarne töökohtumine Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi, PRIA ja Leader Liidu juhatuse esindajate vahel. Arutelu puudutas LEADER määrustesse tehtavaid parandusi, sotsiaalfondi projektide elluviimist puudutavat infovahetust PRIA ja RTK vahel ning rahastusperioodi lõpuks veel kasutamata jäänud vahendeid.

Muudetakse kahte määrust:
1) maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus LEADER projektitoetus“; 
2) regionaalministri 30. mai 2023 määrust nr 29 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023– 2027“.

Informeerime liikmeid kohe, kui määruse muudatused jõustuvad.

Lähem info: 
Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu