Kohtumine Sotsiaalministeeriumis

08.04.2019

koos Rahandus- ja Maaeluministeeriumi esindajatega

8. aprillil tõime ühe laua äärde kogukonna juhitud kohaliku arengu võimalusi arutama kolme ministeeriumi töötajad.

Osalejad:

Sotsiaalministeeriumist: Rait Kuuse (asekantsler), Häli Tarum, Maris Mälzer

Rahandusministeeriumist: Priidu Ristkok

Maaeluministeeriumist: Olavi Petron, Taavi Kurvits

Eesti Leader Liidust: Valdek Haugas, Triin Kallas

Taavi Kurvits tutvustas kogukonnameetodi otsustusprotsessi ja tegi ülevaate jooksva perioodi taotlustest, sealhulgas eraldi esile tuues Sotsiaal- ja Regionaalarengu fondide eesmärkidega seotud projekte. 

Arutleti kogukonna ja kohaliku omavalitsuse rollide üle maaelu edendamisel. Mõtlemisainet pakuvad Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti piirkonnad, kus omavalitsused ei ole kasutanud ära Sotsiaalfondist pakutavaid projektivõimalusi. Asume otsima võimalust elavdada neid piirkondi kogukonna kaasabil juba praegusel programmiperioodil.

Räägiti läbi edasine ajakava 2023. a. algava perioodi planeerimise võtmes. Sügisel 2019 kavandame suurema kaasamisürituse kogukondliku sotsiaaltöö teemal.

Saime kaasa soovituse tutvustada kogukonnameetodit ka Keskkonnaministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ametnikele.

 

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevjuht

triin@leaderliit.eu