Kohtumised sotsiaalpartneritega

14.04.2018

12. aprillil 2018 toimusid ELLi kohtumised Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku eestseisusega ning Maaeluministeeriumi kalanduse asekantsleri ja kalanduse algatusrühmade esindajatega.

12. aprillil kohtus Eesti Leader Liit kahe olulise partneriga, et arutada koostöövõimalusi Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) põhimõtete rakendamiseks Eestis järgmisel programmiperioodil. 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt osalesid kohtumisel eestseisuse liikmed Pille Sööt ja Marve Millend ning koordinaator Silja Talviste.

Teisel kohtumisel osalesid Maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron ning mitme kaladuse tegevisgrupi (Liivi Lahe Kalanduskogu, Harju Kalandusühingu, Hiiukala, Läänemaa Rannakalanduse Seltsi, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Virumaa Rannakalurite Ühingu) eestvedajad. 

Eesti Leader Liitu esindasid kohtumistel juhatuse esimees Valdek Haugas, tegevjuht Triin Kallas ja ELARDi asepresident Kristiina Tammets.

Kohtumisteks valminud esitlus: CLLD – Kogukonna juhitud kohalik areng Eestis ja Euroopas 

Kohtumiste ajakava perioodiks märts – juuni 2018

Täiendav info: 

Triin Kallas

Eesti Leader Liit

tegevijuht

info@leaderliit.eu