Kohtusime Virumaa Koostöökogu juhatusega

05.03.2024

5. märtsil 2024

Virumaa Koostöökogu küllakutsel käisid meie juhatuse esimees Rita Triinu ja tegevjuht Triin 5. märtsil Rakveres, et arutleda hetkeseisu üle LEADER maastikul ning kuulata liikme ootusi oma katusorganisatsioonile.

Peamisteks teemadeks oli huvikaitse õigusaktide väljatöötamisel, liikmete ühiste seisukohtade kujundamine läbi arutelude töörühmades, info kahesuunaline liikumine, täiendavate rahastusallikate leidmine uueks perioodiks. Käsitlesime ka liidu koostööprojekte ja koostöökogu osalemist LIFE programmi energiakogukondade projektis koos Viru-Nigula pilootvallaga.

Eesti LEADER Liidu juhatus jätkab liikmete külastusi ja ootab teie juhatuse küllakutset!

Lähem info: 

Triin Kallas
Eesti Leader Liit
tegevjuht
triin@leaderliit.eu