Kokkuvõtte Lairibafoorum 2014

07.11.2014

28. oktoobril toimus Jäneda Maamajanduse Infokeskuses Lairibafoorum 2014 ja Eesti Leader Liidu liikmetest osales foorumil Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse esimees Arno Kannike.

      Lairibafoorumil tutvustati, mida seni on ära tehtud, et kiire internet jõuaks maapiirkondadesse ning millised on edasised plaanid. Räägiti ka kiire interneti võimaluste kasutamisest nii parema ettevõtluskeskkonna loomisel kui ka elukvaliteedi parandamisel. Sideettevõtjad rääkisid erinevatest tehnilistest  võimalustest, millekaudu võib kiire internet igasse kodusse jõuda. 

     Osalemine andis mitmeid mõtteid ja ka küsimusi: kuidas on kiire internetiga või üldse ineterneti ühendustega meie Koostöökogu piirkonnas. Esitasin ka küsimuse Prangli saare interneti ühenduse kohta, millele vastus ei saanud. Selgust, et Hr Olav Harjol, Eesti Lairiba Arenduse SA juhatajal ei ole täpsemat informatsiooni meie piirkonna kaugemate hajaasustuste ja üksiktalude kohta? Nendne küsimuste võimalike lahenduste kohta andsid aga hea ülevaate Suure-Jaani vallavanem Tõnu Aavasalu Rääka küla 7 talu osas ja Urmas Ruuto Ericssonist Kirivalla küla 4 ühenduse osas. 

     Leader tegevuse põhialuste ja võimaluste kohta andis hea ülevaate Ida-Harju KTK tegevjuht Tiina Sergo. Anneli Kimmel Põlluministeeriumist selgitas Leader lähenemise võimalustest maapiirkonnas interneti võrgustiku rajamisele kaasaaitamisest ja projektipõhiste rahastamiste võimalustest.

 

Ettepanek: viia Strateegiasse 2015-2020 sisse säte, lõik vms, mis kajastab  Interneti võrgustiku laiendamise võimalusi meie piirkonnas.

 

Omalt poolt püüan selgitada ja täpsustada lairiba võrgustiku rajamise käiku ja perspektiive meie piirkonnas.

  Vaata ka lisaks Lairibafoorum 2014 ettekande materjalid. 

 

Põhja-Harju Koostöökogu

Arno Kannike                 

Irus, 31.10.2014.a.